Apie mus

Jonavos vaikų lopšelis-darželis "Pakalnutė" įsikūręs gražiame Jonavos miesto kampelyje, Kalnų ir sodų gatvių susikirtime. Mūsų adresas: Stanislovo G. Ilgūno g. 2, LT-55148 Jonava. 

Vizija

Ikimokyklinio ugdymo įstaiga, tobulėjanti, atvira kaitai, taikanti naujoves, ugdanti vaiką, gebantį ieškoti, kurti, sveikai gyventi ir siekianti partnerystės su tėvais.

Misija

Ugdyti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikus, sudaryti sąlygas  įvairiapusei vaikų saviraiškai, diegti sveikatos saugojimo ir stiprinimo nuostatas. Teikti kokybišką pedagoginę pagalbą šeimai ugdant vaiką.

Filosofija

Ugdytiniams - saugu. Tėvams - ramu. Darbuotojams - gera. 

Vertybės

Kūrybiškumas, bendradarbiavimas, saugumas, atsakomybė.

 

Svetainė atnaujinta:
2020-03-26

Naujienos

DĖL NUOTOLINIO DARBO IR UGDYMO(SI) PROCESO

Nuo kovo 30 d. iki karantino pabaigos lopšelis-darželis dirbs nuotoliniu būdu. Administracija ir mokytojai naudos elektroninį dienyną www.musudarzelis.lt ,  virtualią bendradarbiavimo aplinką Skype, Facebook. Elektroniniame dienyne ir grupių Facebook planuojamos ugdomosios veiklos, darbeliai ir užduotėlės, teikiami patarimai ir konsultacijos.

Visą informaciją teikiame elektroniniu paštu info@pakalnute.lt arba telefonu 834952053

“Vos saulei patekėjus mamytės vaikus kelia pabuskite, mažyliai, jau laukia jų darželis.
O "Pakalnute" prigludus prie kalnelio o „Pakalnute" mielas vaikų, darželi.

Ir taip kiekvieną rytą linksmų vaikų pulkeliai čiauškėdami vis skuba savo mielan darželin.
O „Pakalnute" prigludus prie kalnelio o „Pakalnute" mielas vaikų, darželi.

Gaivus vėjelis glosto žali medeliai šnara. Vaikų akutės spindi daržely augti gera.
O PPakalnute" prigludus prie kalnelio. O „Pakalnute" mielas vaikų, darželi.”

- Kristina Iešmantaitė