Darželio administracija

Direktorė

Zita Gudonavičienė

Direktorė

2-os kvalifikacinės kategorijos vadybininkė 

Pavaduotoja ugdymui

Romualda Unčiūrienė

Pavaduotoja ugdymui

2-os kvalifikacinės kategorijos vadybininkė 

Rastvede

Virginija Jurkevičienė

Raštvedė

 

Vaiku slaugytoja

Erika Sungailienė

Maitinimo organizatorė-visuomenės sveikatos specialistė

 

Pavaduotoja ūkiui

Aldona Karalienė

Pavaduotoja ūkiui

 

Logopedė

Ingrida Vilkaitienė

Logopedė

Vyresnioji logopedė