Naujienos

JONAVOS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „PAKALNUTĖ“

skelbia atranką MOKYTOJOS PADĖJĖJOS pareigoms užimti

Pareigybės aprašymas: mokytojos padėjėja;

Pareigybės lygis – C;

Darbo sutarties rūšis: terminuota;

Darbo vieta: Jonava vaikų lopšelis-darželisPakalnutė“

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

    Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

    Gyvenimo aprašymą;

    Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

    Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

    Kitus dokumentus įrodančius pretendento kompetencijas;

Reikalavimai pretendentams:

    Išsilavinimas – ne žemesnis kaip vidurinis;

    Gebėjimas bendrauti ir dirbti su vaikais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių;

    Gebėjimas bendradarbiauti su mokytoja, logopedu, socialine pedagoge ir kitais specialistais.

DARBO UŽMOKESTIS: nustatomas vadovaujantis 2019 m. gruodžio 5 d. LR Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymo Nr.XIII-198 pakeitimo įstatymu.

Privalumai:

    Darbo patirtis;

    Komunikabilumas ir noras mokytis.

Dokumentai priimami:

nuo 2021 m. gegužės 06 d. iki 2021 m. gegužės 12 d. 12.00 val.

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui. Pretendentai, atitinkantys reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami į pokalbį. Pretendentams, neatitinkantiems reikalavimų, nepateikusiems dokumentų ar, sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti atrankoje.

Atrankos-pokalbio laikas numatomas 2021 m. gegužės 12 d.

Dokumentai pateikiami adresu: Stanislovo Gedimino Ilgūno g.2, Jonava, elektroniniu paštu: info@pakalnute.lt arba registruotu laišku.

Darbo pradžia: 2021 m. gegužės 13 d.

Telefonas pasiteirauti: 834952053