2% parama

  1. 2017-2018 metais paramos lėšų sąskaitoje yra 9532 eurai ir 0,88 centai. Įsigyti lauko muzikos instrumentai už 6059 eurus ir 0,68 centus.
  2. 2016 m. įstaigos darbuotojų, jų šeimos narių ir tėvelių paramos dėka sukaupta 6355,77 €. Lopšelio-darželio tarybos nutarimu lėšos bus panaudotos edukacinių aplinkų kūrimui.

  3. 2014 m. įstaigos darbuotojų, jų šeimos narių ir tėvelių paramos dėka buvo sukaupta 10000 Lt. Lopšelio-darželio tarybos sprendimu lėšos bus panaudotos sporto aikštelės įrengimui.
  4. Lopšelio-darželio tarybos nutarimu pinigai buvo renkami lauko žaidimo aikštelių atnaujinimui.
  5. 2011-2012 m. įstaigos darbuotojų, jų šeimos narių ir tėvelių paramos dėka buvo sukaupta 28046 Lt.
  6. 2013 m. įstaigos darbuotojų, jų šeimos narių ir tėvelių paramos dėka buvo sukaupta 11000,09 Lt.
  7. 2013 m. už sukauptas paramos lėšas ir mokinio krepšelio lėšas buvo atnaujinta vaikų lauko žaidimų aikštelių įranga.