Ūkio subjektų priežiūra

Jonavos vaikų lopšelis-darželis "Pakalnutė" biudžetinė įstaiga, steigėja Jonavos rajono savivaldybė. Įstaiga ūkio subjektų priežiūros nevykdo.