Komisijos, darbo grupės

Jonavos vaikų lopšelyje-darželyje „Pakalnutė“ sudarytos ir veikia šios komisijos:

  • Vaiko gerovės komisija.
  • Mokytojų atestacijos komisija.
  • Viešųjų pirkimų komisija
  • Inventorizacijos ir turto nurašymo komisija.
  • Maisto skyriaus tvarkymo vidaus audito komisija.
  • Krizių valdymo komanda.